Liidust

in English
in English
Uudised
Liidust
Liikmed
Tegevus
Fotod
Eesti regionaal-
ja vähemuskeeled
Terminid ja õigusaktid
Bibliograafia
Koostööpartnerid
Intranet
Raekoja plats 18, 10146 Tallinn (+372) 565 1106 fax (+372) 644 0234 ervl@estblul.ee

Liidust

Mittetulundusühing Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit (ERVL) kaitseb ja arendab Eesti põliseid regionaal- ja vähemuskeeli. Kaitstavad vähemuskeeled on jidiš, mustlaskeel, rootsi keel, saksa keel, soome keel, tatari keel ja vene keel, regionaalkeeled on setu keel ja võru keel. ERVL liikmeteks on vastavate keelekogukondade organisatsioonid kui juriidilised isikud.

ERVL on asutatud 2004. aastal. ERVL-i ingliskeelne nimetus on Estonian Bureau of Lesser Used Languages (EstBLUL). ERVL kuulub üle-Euroopalisse organisatsiooni Euroopa Vähemkasutatud Keelte Büroo (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL), moodustades selle Eesti liikmesorganisatsiooni.

Fast Jump: Avaleht